Låna Pengar Online  

Lån Utan Säkerhet

Lån utan säkerhet brukar vanliga privatlån vara. Här listar vi de mest populära lånen.

Lån utan säkerhet är lån där låntagaren inte behöver ha någon tillgång som säkerhet till banken då man tar ett banklån, de vanligast förekommande lånen brukar vara privatlån.

Jämför alla populära privatlån här

Lån utan säkerhet jämfört med lån med säkerhet
Den enda skillnaden mellan dessa lån är att med säkerhet har banken en tillgång som låntagaren har som säkerhet. Ett vanligt lån med säkerhet är bolån, där bostaden är som säkerhet för lånet. Med säkerhet blir det billigare för banken att låna ut pengar eftersom de minimerar kreditriskerna då banken har möjlighet att sälja bostad eller säkerhet om låntagaren skulle få problem att betala av lånet. Men det brukar aldrig gå så långt att låntagaren måste sälja bostaden/säkerheten för att avbetala lånet.

Lån Utan Säkerhet

Lån utan säkerhet brukar ha högre räntor än lån med säkerhet eftersom banken tar en större kreditrisk vilket innebär dyrare att låna ut pengar.